Školní liga od 5.října do 7.prosince

|

Dne 5. října 2011se konalo ve sportovní hale ZŠ Heleny Salichové 1. kolo školní ligy miniházené. Zúčastnilo se jí 70 dětí ze 7 základních škol: ZŠ L. Štúra, ZŠ J. Valčíka, ZŠ K. Pokorného, ZŠ Stará Ves, ZŠ Chrustova, ZŠ Dětská, ZŠ Heleny Salichové.
Zahájení proběhlo podle plánu v 8.30 a první utkání začala o patnáct minut později, jejichž hrací doba byla stanovena na 9 minut. Některé ZŠ vytvořily i dvě družstva. Všechny týmy škol byly rozděleny do dvou hracích skupin – Skupina A, Skupina B. Ve skupině A byly týmy základních škol Štúra, Pokorného, Valčíka, Chrustové, Staré Vsi a H. Salichové. Skupina B byla obsazena týmy ZŠ Štúra, ZŠ Dětské, ZŠ Valčíka, ZŠ Chrustové a H. Salichové. Hrálo se na dvou hříštích pro miniházenou. V polovině programu měly děti možnost ukázat své schopnosti v dovednostních soutěžích. Byly rozděleny do čtyř skupin, ve kterých soutěžily v rychlosti, obratnosti, driblingu a přesnosti střelby. Jednotlivé pohybové úkoly byly nastaveny hráčem házenkářského družstva DTJ Polanka n. O. Patrikem Vrbou tak, aby žáci postupně zlepšovaly pohybové schopnosti a dovednosti potřebné k zvládnutí pohybových činností v miniházené. Děti si to velice užily.
Utkání skončila ve 12:00 hodin za podpory žáků 9. tříd, kteří pomáhali s organizací, trénováním družstev a vedením utkání v pozicích rozhodčích. Při této akci nás, ale i paní učitelku Bártovou přišla navštívit paní učitelka Drobcová se svou dcerou. Po skončení posledního utkání se všechny děti vypravily domů a organizátoři uklidili halu. Celá akce proběhla v naprostém pořádku a všichni byli spokojeni.
Za měsíc se opět těšíme na další školní ligu.

Výsledky turnaje:

Skupina A:

1.ZŠ Stará Ves
2.ZŠ Štúra
3.ZŠ Chrustova
4.ZŠ Pokorného
5.ZŠ H. Salichové
6.ZŠ Valčíka

Skupina B:

1.ZŠ Dětská
2.ZŠ Štúra
3.ZŠ Crustova
4.ZŠ H. Salichové
5.ZŠ Valčíka

Dne 9.11.2011 se uskutečnilo 2. kolo školní ligy miniházené. Akce začala v 8. 45 s pomocí žáků devátých tříd, kteří přichystali sportoviště k následnému turnaji, kterého se zúčastnilo 8 základních škol: ZŠ Valčíka, ZŠ Pokorného, ZŠ L.Štúra, ZŠ Chrustova, ZŠ Vřesina, ZŠ St. Ves, ZŠ H. Salichové a ZŠ Dětská. Některé základní školy přijely s dvěma týmy, proto byl turnaj rozdělen do dvou skupin po sedmi a šesti družstvech. Odehráno bylo celkem 37 utkání s osmiminutovou hrací dobou, během kterých žáci devátých tříd zajišťovali organizaci, vedení utkání, psaní zápisů a trénování týmů ve spolupráci s bývalými žáky a zároveň hráči házenkářského klubu DTJ Polanka nad Odrou. Tentokrát se kvůli velké účasti a nabitému turnajovému systému nemohly uskutečnit dovednostní soutěže.

Skupina A skončila v pořadí:
1.ZŠ L. Štúra A
2.ZŠ Stará Ves
3.ZŠ Chrustova A
4.ZŠ Vřesina
5.ZŠ H. Salichové A
6.ZŠ Pokorného A
7.ZŠ Valčíka A

Skupina B:
1.ZŠ Dětská
2.ZŠ Pokorného B
3.ZŠ Chrustova B
4.ZŠ Štúra B
5.ZŠ H. Salichové B
6.ZŠ Valčíka B

Dnes 7.12. 2011 v předvánočním čase se uskutečnilo třetí kolo školní ligy miniházené. Zúčastnilo se šest základních škol včetně té naší, kterou reprezentovala třída 5.A paní učitelky Mackové. Děti byly rozděleny do dvou týmů, které ve skupině A obsadily první místo a ve skupině B páté. Zároveň byli do turnaje zapojeni žáci 5.B, kteří odehráli dva zápasy v rámci hodiny tělesné výchovy.
Každý tým odehrál čtyři až pět zápasů a utkal se ve čtyřech dovednostních soutěžích sestavených hráčem házenkářského týmu DTJ Polanka.
Oproti minulým kolům nám tentokrát nepomáhal s organizací Patrik Vrba kvůli zdravotním problémům, avšak žáci devátých tříd celý chod turnaje zvládli i bez jeho pomoci a celkově na výbornou. Dnešní den byl také výjimečný z hlediska zapojení i ostatních žáků ZŠ Heleny Salichové a to především chlapců 7.A i 7.B, kteří se svého úkolu chopili velmi odpovědně a s velkým nasazením v rolích rozhodčích a trenérů.
Za toto kolo bych chtěla VŠEM pomocníkům ještě jednou poděkovat a budu se těšit na víc takových bezproblémových kol, jako bylo toto.

Výsledky turnaje:

Skupina A

1.ZŠ Heleny Salichové A
2.ZŠ Pokorného A
3.ZŠ Stará Ves
4.ZŠ L. Štúra A
5.ZŠ Chrustova A

Skupina B

1.ZŠ Dětská
2.ZŠ L.Štúra B
3.ZŠ Pokorného B
4.Chrustova B
5.Polanka B

Autor: Hana Bártová

Autor: Patrik Pas Vrba
5. 2. 2012 00:31

Super, přijedu se podívat, hned jak budu moct:)