Valná hromada SKH Polanka

|

Výroční valná hromada SK Házená Polanka nad Odrou, z.s. se uskuteční v pondělí 9. března 2020 od 18:00 hod v zasedací místnosti sportovní haly. Zveme všechny zletilé členy SKH.

Program jednání:

1. Zahájení jednání
2. Schválení programu jednání
3. Schválení jednacího řádu
4. Ustavení mandátové komise
5. Ustavení návrhové komise
6. Zpráva mandátové komise
7. Zpráva o činnosti SKH Polanka za rok 2019
8. Zpráva o ekonomické situaci SKH za rok 2019
9. Schválení výsledku hospodaření SKH za rok 2019
10. Všeobecná diskuze
11. Schválení usnesení valné hromady
12. Závěr jednání