Sdělení pro všechny členy - GDPR

V průběhu měsíce května nabyde účinnosti zákon o ochraně Vašich osobních údajů, které jste poskytli nebo poskytnete pro činnost našeho spolku SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.

Níže přikládáme formulář, který jsme za tím účelem obdrželi od České unie sportu. Tento je potřeba vytisknout, vyplnit, podepsat a odevzdat zpět.

Na první straně vyplňte:

1. jméno a příjmení
2. datum narození
3. adresu místa pobytu

Na druhé straně vyplńte:

1. telefonní číslo
2. e-mail
3. rodné číslo

U nezletilého dítěte jméno, telefonní číslo, e-mail a podpis jednoho z rodičů.

Vyplněný formulář odevzdejte ve středu dne 23.5.2018 ve sportovní hale od 16 do 18 hod. takto:

- mládež do 18 let u p. Dagmar Tvarožkové
- dospělí u p. Jaromíra Friedla

V případě neudělení souhlasu ke zpracování osobních údajů nemůže vzniknout členství ve spolku.

Žádám Vás o spolupráci při zajištění této zákoné povinosti.

Za SK Házená Polanka nad Odrou, z.s.

Ing. Jaromír Friedel
statutární zástupce

FORMULÁŘ K DISPOZICI ZDE